Krāsns kurtuvēm
Kompleksie risinājumi krāšņu izgatavotājiem. Tagad nav vajadzības pašam projektēt un aprēķināt papildus krāsns dūmu kanālus.